Γιώργης Μανουσάκης – Αθηνά Μπλαζουδάκη, Κρητικές επαναστάσεις 1821-1905, Χανιά 2013 (Γ΄ έκδοση).

Γιώργης Μανουσάκης – Αθηνά Μπλαζουδάκη, Κρητικές επαναστάσεις 1821-1905, Χανιά 2013 (Γ΄ έκδοση).

Γιώργης Μανουσάκης – Αθηνά Μπλαζουδάκη, Κρητικές επαναστάσεις 1821-1905, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Χανιά 2013.

Πρόκειται για την τρίτη επανέκδοση του βιβλίου (α΄ έκδ. 2004, β΄ έκδ. 2009), το οποίο αποτελείται από δύο μέρη· στο α΄ μέρος “Επαναστατικές κινητοποιήσεις, 1821-1905” ο συγγραφέας Γιώργης Μανουσάκης προχωρά σε μια συνοπτική καταγραφή των σημαντικότερων φάσεων των επαναστατικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη (1770-1905), με ιδιαίτερη αναφορά στην επανάσταση του 1897, την επανάσταση που δημιούργησε ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επίλυση του Κρητικού Ζητήματος και στην επανάσταση του Θερίσου, τον “καταλύτη” στην ιστορία της κρητικής αυτονομίας.
Στο β΄ μέρος η Αθηνά Μπλαζουδάκη-Σταυρουλάκη με λυρικό ύφος περιγράφει τους αγώνες του κρητικού λαού, καταγράφει με συντομία τα γεγονότα του Ακρωτηρίου και το ρόλο του Βενιζέλου σ’ αυτά και δίνει μια εικόνα της ιστορίας του χώρου του Ακρωτηριού κάνοντας ταυτόχρονα και μια “περιήγηση” σε τόπους, με τους οποίους συνδέθηκε ο Βενιζέλος.
Η συγκεκριμένη έκδοση -που εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς εκδόσεων του Ιδρύματος με θέμα την τοπική ιστορία της Κρήτης- είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τόσο για τους μελετητές της κρητικής ιστορίας και την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και για τους επισκέπτες, που θέλουν να γνωρίσουν την τοπική ιστορία, ενώ με την αγγλική απόδοση περίληψης του κειμένου δίνεται η δυνατότητα και στους ξένους επισκέπτες να γνωρίσουν μια σημαντική περίοδο της κρητικής ιστορίας.
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αστέρα Α.Ε (Pilot Beach Resort) που χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία του πραγματοποιήθηκε η παρούσα έκδοση. 

100 χρόνια μετά: Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Μουσείο Μπενάκη - εφημ. ΤΑ ΝΕΑ, Αθήνα 2013. 
Βαλκανικοί Πόλεμοι, 1912-1913. Η αυγή του ελληνικού 20ού αιώνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Μουσείο Μπενάκη - Δήμος Θεσσαλονίκης, 2012 (ειδική έκδοη με την εφημ. ΤΑ ΝΕΑ)


Μετάβαση στο περιεχόμενο