Γιώργος Καζαμίας – Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος. Πρακτικά συνεδρίου, 2008

Γιώργος Καζαμίας – Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος. Πρακτικά συνεδρίου, 2008

Γιώργος Καζαμίας – Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος. Πρακτικά συνεδρίου, εκδόσεις Καστανιώτη, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2008.

Προτάσσοντας την ανάγκη μελέτης του θέματος “Βενιζέλος και Κύπρος”, με τρόπο επιστημονικό και ουσιαστικό, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” και το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδιοργάνωσαν στη Λευκωσία κατά το διάστημα 15-16 Απριλίου 2005 επιστημονικό συνέδριο με αντικείμενο την πολιτική του Βενιζέλου και την πορεία του Κυπριακού Ζητήματος.
Βασικός στόχος ήταν να ενθαρρυνθούν παλαιότεροι και νεότεροι ερευνητές να ασχοληθούν με το θέμα, να επανεκτιμηθούν πτυχές του, που έχουν ήδη μελετηθεί, να αναδειχθούν νέοι θεματικοί άξονες για τη μελλοντική έρευνα.
Τα κείμενα του τόμου των Πρακτικών καταδεικνύουν τις πολλές και όχι πάντοτε εύκολα διακριβώσιμες πτυχές του Κυπριακού σε αυτή την πρώιμη μορφή του, προβάλλουν τη σταθερή μέριμνα του κρητικού πολιτικού για τη Μεγαλόνησο, αλλά παράλληλα πηγαίνουν και πιο μακριά: εξετάζουν τα ζητήματα στρατηγικής που συνδέθηκαν με τη διαχείριση του εθνικού θέματος· αναδεικνύουν ταυτόχρονα νέους τομείς που δεν έχουν ακόμη προσελκύσει επαρκή ιστοριογραφική προσοχή.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Δήμος Ηρακλείου, Βενιζελισμός και πρόσφυγες στην Κρήτη. Πρακτικά ημερίδας, Ηράκλειο - Χανιά 2008.
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Ελευθέριος Βενιζέλος και συνταγματικές αναθεωρήσεις. Από το χθες στο σήμερα. Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα - Κομοτηνή 2008


Μετάβαση στο περιεχόμενο