Δημόσια διαβούλευση για τη διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο “Ψηφιοποίηση υλικού – Εκπαιδευτικά παιχνίδια – E-learning και Δημοσιότητα”.

Δημόσια διαβούλευση για τη διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο “Ψηφιοποίηση υλικού – Εκπαιδευτικά παιχνίδια – E-learning και Δημοσιότητα”.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης “Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις” (κωδικός ΟΠΣ: 300541).

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το Έργο: “Ψηφιοποίηση υλικού – Εκπαιδευτικά παιχνίδια – E-learning και Δημοσιότητα”.Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Τίτλος Έργου: “Ψηφιοποίηση υλικού – Εκπαιδευτικά παιχνίδια – E-learning και Δημοσιότητα”.

Είδος Διαδικασίας: Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 125.500,00 Ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 101.626,02  Ευρώ).

Διάρκεια Δημόσιας Διαβούλευσης: Από 19/07/2011 έως 04/08/2011.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Αργυρώ Βατσάκη
Δ/νση: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Τ.Κ. 73133, Χαλέπα, Χανιά
Τηλ.: 28210-56008, Fax:28210-56009
e-mail: avatsaki@venizelos-foundation.gr

*Το Έντυπο Παρατηρήσεων/Σχολίων να αποστέλλεται συμπληρωμένο στην ηλεκτρονική δ/νση: avatsaki@venizelos-foundation.gr (Υ.Ο. Αργυρώς Βατσάκη).

 

Βενιζελικό οδοιπορικό στο Βουκουρέστι (28-29 Ιουνίου 2011), του Ν. Σαρρή.
2000-2010: 10 χρόνια Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος".


Μετάβαση στο περιεχόμενο