Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η τελευταία προεκλογική ομιλία του Σοφοκλή Βενιζέλου (Χανιά, 1964), Χανιά 2009 (cd)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η τελευταία προεκλογική ομιλία του Σοφοκλή Βενιζέλου (Χανιά, 1964), Χανιά 2009 (cd)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η τελευταία προεκλογική ομιλία του Σοφοκλή Βενιζέλου (Χανιά, 1964), Χανιά 2009 (cd).
Προσφορά στο αρχείο του Ιδρύματος από το αρχείο του Ματθαίου Χαραλαμπάκη.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Κηδεία Σοφοκλή Ελευθερίου Βενιζέλου (Χανιά, 9 Φεβρουαρίου 1964), Χανιά 2009 (cd)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Μουσικό αφιέρωμα στον Ελευθέριο Βενιζέλο, 2007 (cd)


Μετάβαση στο περιεχόμενο