Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Κηδεία Σοφοκλή Ελευθερίου Βενιζέλου (Χανιά, 9 Φεβρουαρίου 1964), Χανιά 2009 (cd)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Κηδεία Σοφοκλή Ελευθερίου Βενιζέλου (Χανιά, 9 Φεβρουαρίου 1964), Χανιά 2009 (cd)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Κηδεία Σοφοκλή Ελευθερίου Βενιζέλου (Χανιά, 9 Φεβρουαρίου 1964), Χανιά 2009 (cd).
Από το μουσικό αρχείο του συλλέκτη Εμμανουήλ Χναράκη.
Επεξεργασία υλικού: Μαρία Χναράκη.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου (ηλεκτρονική έκδοση), Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.3, πρόσκληση 65
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Η τελευταία προεκλογική ομιλία του Σοφοκλή Βενιζέλου (Χανιά, 1964), Χανιά 2009 (cd)


Μετάβαση στο περιεχόμενο