Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Δήμος Ηρακλείου, Βενιζελισμός και πρόσφυγες στην Κρήτη. Πρακτικά ημερίδας, Ηράκλειο – Χανιά 2008.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Δήμος Ηρακλείου, Βενιζελισμός και πρόσφυγες στην Κρήτη. Πρακτικά ημερίδας, Ηράκλειο – Χανιά 2008.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Δήμος Ηρακλείου, Βενιζελισμός και πρόσφυγες στην Κρήτη. Πρακτικά ημερίδας (Ηράκλειο, 5 Νοεμβρίου 2005), Ηράκλειο – Χανιά 2008.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” και ο Δήμος Ηρακλείου συνδιοργάνωσαν την ημερίδα με θέμα “Βενιζελισμός και Πρόσφυγες στην Κρήτη”, στο πλαίσιο ενός κύκλου συνεδριακών εκδηλώσεων, που έχουν ως σκοπό να προσεγγίσουν θεματικά και να ερευνήσουν όλους τους τομείς του έργου και της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Η Κρήτη ήταν ένας από τους προορισμούς των προσφύγων – σύμφωνα με την απογραφή του 1928 οι πρόσφυγες σε όλη την Κρήτη αριθμούσαν περίπου τις 34.000- οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί κυρίως στις τρεις μεγάλες πόλεις, το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο.
Αντικείμενο του ομώνυμου τόμου είναι η έλευση και εγκατάσταση των προσφύγων στο νησί, οι τρόποι αποκατάστασής τους σύμφωνα με την πολιτική που ακολούθησε στο προσφυγικό ζήτημα ο Βενιζέλος, η ενσωμάτωσή τους και η πολύπλευρη συμβολή τους στην κρητική κοινωνία.

Μάνος Περάκης, Το τέλος της οθωμανικής Κρήτης: Οι όροι κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας (1878-89), Αθήνα 2008. 
Γιώργος Καζαμίας - Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος. Πρακτικά συνεδρίου, 2008


Μετάβαση στο περιεχόμενο