Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρακτικά συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρακτικά συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρακτικά συνεδρίου (Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2007), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.

Αντικείμενο του τόμου είναι η εκπαιδευτική πολιτική το α΄ μισό του 20ού αιώνα μέσα από την παρουσίαση και διερεύνηση των βασικότερων επιλογών του Βενιζέλου και των κυβερνήσεών του στους τομείς της παιδείας και της εκπαίδευσης, καθώς και η παράλληλη εξέταση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που ήταν ενταγμένες στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της εποχής.
Ο τόμος, που είναι αποτέλεσμα ενός γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου, περιλαμβάνει ανακοινώσεις πανεπιστημιακών, καθηγητών, ερευνητών και διδακτόρων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με το θεσμικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής των κυβερνήσεων Βενιζέλου, τη σχέση παιδείας και γλώσσας, την τεχνική εκπαίδευση, την εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, τους στόχους και τα προγράμματα της εποχής και χρονικά καλύπτουν την περίοδο από την έναρξη της Κρητικής Πολιτείας μέχρι και τα μέσα περίπου του 20ού αιώνα.
Ο τόμος, με την επιμέλεια του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, εκδόθηκε από τα “Ελληνικά Γράμματα” και πραγματοποιήθηκε χάρη στη χορηγία του εταίρου, μεγάλου ευεργέτη και χορηγού του Ιδρύματος Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκη.

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα. Πρακτικά συμποσίου, Ρέθυμνο 2007. 
Ζωή Μητσοτάκη, Γενεαλογικό δέντρο οικογένειας Βενιζέλου, Χανιά 2005


Μετάβαση στο περιεχόμενο