Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”- Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-ΤΕΕ, Ελευθέριος Βενιζέλος και ελληνική πόλη. Πολεοδομικές πολιτικές και κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις. Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα 2005

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”- Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-ΤΕΕ, Ελευθέριος Βενιζέλος και ελληνική πόλη. Πολεοδομικές πολιτικές και κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις. Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα 2005

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”- Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-ΤΕΕ, Ελευθέριος Βενιζέλος και ελληνική πόλη. Πολεοδομικές πολιτικές και κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις. Πρακτικά συνεδρίου (Χανιά, 24-27 Οκτωβρίου 2002), Αθήνα 2005.

Πρόκειται για τον τόμο των πρακτικών του τριήμερου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά κατά το διάστημα 24-27 Οκτωβρίου 2002 με συνδιοργανωτές το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” και τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Η απόφαση των δύο ιδρυμάτων να οργανώσουν ένα συνέδριο για την πόλη και την πολεοδομία πήγασε από το γεγονός ότι η βενιζελική περίοδος συνιστά αναμφισβήτητα τομή για τα ζητήματα αυτά στην Ελλάδα, που τότε όχι μόνο διπλασιάστηκε αλλά και κλήθηκε να ενσωματώσει τον προσφυγικό πληθυσμό στους τόπους διασποράς. Το έργο που παράχθηκε στην πολεοδομική νομοθεσία και στους θεσμούς, στο σχεδιασμό πόλεων και οικισμών, στην τεχνική εκπαίδευση, στην παραγωγή κατοικίας, κ.ο.κ. συνιστά ιστορικά την πιο μεγάλη, πολύπλευρη και ιδίως πιο συντονισμένη στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των τοπικών δεδομένων κατά τα πρότυπα κατοικίας της δυτικοευρωπαϊκής ανάπτυξης.
Στην πρόσκληση της οργανωτικής επιτροπής ανταποκρίθηκαν αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, ιστορικοί και ιστορικοί της τέχνης, νομικοί, κοινωνιολόγοι και οικονομολόγοι με ερευνητικά ενδιαφέροντα αναφερόμενα σ’ ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Αποτέλεσμα των εργασιών του συνεδρίου ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί βοήθημα για τους σύγχρονους μελετητές της ιστορίας της πόλης, και όχι μόνο.
Ο παρών τόμος εκδόθηκε με χορηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την αυτόνομον Κρήτην 1901-1906, Αθήνα 2005 (δεύτερη έκδοση)
Αντώνιος Βαρουχάκης, Ανδριάντες και προτομές του Ελευθερίου Βενιζέλου στον ελλαδικό χώρο, Χανιά 2004


Μετάβαση στο περιεχόμενο