Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Ελευθέριος Βενιζέλος. Ιστορικό λεύκωμα, Χανιά 2003.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Ελευθέριος Βενιζέλος. Ιστορικό λεύκωμα, Χανιά 2003.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Ελευθέριος Βενιζέλος. Ιστορικό λεύκωμα, Χανιά 2003.

Λεύκωμα που κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της προεδρίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά) έκδοση του Ιδρύματος, μέσω της οποίας παρουσιάζονται φωτογραφικά κυρίως στιγμιότυπα της ζωής, του έργου και της προσωπικότητας του Ελευθερίου Βενιζέλου, που προσδοκά να προβάλει στους Ευρωπαίους ηγέτες και ευρύτερα στο ευρωπαϊκό και ελληνικό κοινό τον πολιτικό της εθνικής αποκατάστασης και της ειρήνης, τον επαναστάτη, το δημιουργό, τον ηγέτη με τη μεγάλη ευρωπαϊκή αποδοχή και τον άνθρωπο Ελευθέριο Βενιζέλο. Μέσα από σύντομα κείμενα και πλούσιο και εν πολλοίς σπάνιο φωτογραφικό υλικό αποκαλύπτεται η μορφή και το πολύπλευρο έργο που επιτέλεσε ο σημαντικότερος σύγχρονος Έλληνας πολιτικός κατά τη διάρκεια της λαμπρής του πορείας.

Στέλλα Αλιγιζάκη, Θέρισο 1905, Χανιά 2003
Τμήμα Νομικής ΕΚΠΑ - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός. Η συμβολή του στην διαμόρφωση του ελληνικού δικαίου, Αθήνα - Κομοτηνή 2003


Μετάβαση στο περιεχόμενο