Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου (ηλεκτρονική έκδοση), Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3, πρόσκληση 65

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου (ηλεκτρονική έκδοση), Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3, πρόσκληση 65

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου (ηλεκτρονική έκδοση), Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3, πρόσκληση 65.

Ηλεκτρονική έκδοση για την προσωπική και πολιτική διαδρομή του Ελευθερίου Βενιζέλου από τη γέννησή του ως την ανάληψη της πρωθυπουργίας της Ελλάδας (1864-1910). Αναλύονται οι πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές συντεταγμένες της περιόδου της Κρητικής Πολιτείας με κείμενα και φωτογραφικά τεκμήρια. Περιλαμβάνει τις ενότητες: α) Ελευθέριος Βενιζέλος, β) Κοινωνία – Οικονομία, γ) Πολιτική και δ) Φωτογραφικό λεύκωμα.
Η έκδοση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Επιστημονική Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Προσωπικού Αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ηλεκτρονική έκδοση με θέμα ‘Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου'” (Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 1.3, πρόσκληση 65).

Album de Caricatures appartenant à Démètre Antoniadis, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 2002
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Κηδεία Σοφοκλή Ελευθερίου Βενιζέλου (Χανιά, 9 Φεβρουαρίου 1964), Χανιά 2009 (cd)


Μετάβαση στο περιεχόμενο