Ελένη Γαρδίκα Κατσιαδάκη – Γιώργος Χαρωνίτης, Το θωρηκτό “Γεώργιος Αβέρωφ” κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913, Αθήνα 2002

Ελένη Γαρδίκα Κατσιαδάκη – Γιώργος Χαρωνίτης, Το θωρηκτό “Γεώργιος Αβέρωφ” κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913, Αθήνα 2002

Ελένη Γαρδίκα Κατσιαδάκη – Γιώργος Χαρωνίτης, Το θωρηκτό “Γεώργιος Αβέρωφ” κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2002.

Η έκδοση αυτή, από το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο και το Μουσείο Μπενάκη, πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την κήρυξη των Βαλκανικών Πολέμων.
Η έκδοση στοχεύει στην παρουσίαση και ανάδειξη της δράσης του θρυλικού θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ» κατά την περίοδο αυτή, καθώς και στην κατανόηση της νικηφόρας αναμέτρησης του ελληνικού στόλου με τον τουρκικό και στην προβολή κάποιων από τα σημαντικότερα γεγονότα της ναυτικής ιστορίας του τόπου.
Στο λεύκωμα περιγράφεται το ιστορικό απόκτησης του θωρηκτού και της ένταξής του στον ελληνικό στόλο, καθώς και οι κυριότερες επιχειρήσεις, στις οποίες έλαβε μέρος, τις ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου, ενώ τα κείμενα συνοδεύει πλούσιο εικονογραφικό υλικό.

Τμήμα Νομικής ΕΚΠΑ - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός. Η συμβολή του στην διαμόρφωση του ελληνικού δικαίου, Αθήνα - Κομοτηνή 2003
Album de Caricatures appartenant à Démètre Antoniadis, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 2002


Μετάβαση στο περιεχόμενο