Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης του Βενιζέλου: ιδεολογικές αφετηρίες και επιρροές, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2014.

Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης του Βενιζέλου: ιδεολογικές αφετηρίες και επιρροές, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2014.

Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης του Βενιζέλου: ιδεολογικές αφετηρίες και επιρροές, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2014.

Ο συλλογικός τόμος αποτελεί μια προσπάθεια να αναδειχθούν η θεωρητική συγκρότηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, οι ιδεολογικές αντιλήψεις του, τα φιλοσοφικά ρεύματα που τον επηρέασαν από τη νεότητά του και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το ιδεολογικό οπλοστάσιο του πολιτικού Βενιζέλου θεμελιώνεται σε μια επεξεργασμένη ιδεολογική ταυτότητα, και στην ικανότητά του να συνδυάζει τις ποικίλες ιδεολογικές επιρροές, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις εκάστοτε ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στον ελληνικό χώρο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης: «Ανιχνεύοντας την ιδεολογική ταυτότητα του Βενιζέλου»
Θάνος Βερέμης: «Οι μεταλλάξεις του φιλελευθερισμού»
Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη: «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μεταφραστής του Θουκυδίδη: ένας ιστοριογραφικός γρίφος»
Γεώργιος Αναγνωστόπουλος: «Η επιρροή του Αριστοτέλη»
Ελευθέριος Π. Αλεξάκης: «Ελευθέριος Βενιζέλος: η κρητική ταυτότητα/προσωπικότητα. Ανθρωπολογική προσέγγιση και διερεύνηση κοινωνικών δικτύων»
Ευάνθης Χατζηβασιλείου: «Ο φιλελευθερισμός του Βενιζέλου: στοχοθεσία και πολιτική πράξη, 1910-1936»
Μιχάλης Μ. Ψαλιδόπουλος: «Ο “νέος φιλελευθερισμός” και η οικονομική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου»
Χάρης Ν. Μελετιάδης: «Η εκπαιδευτική πολιτική και η ιδεολογία του Ελευθερίου Βενιζέλου: αναζητήσεις για μια αντικειμενική συστοιχία»
Μαριάννα Δ. Χριστοπούλου: «Ο “oνειροπόλος πραγματοποιός”: Ελευθέριος Βενιζέλος και η Μεγάλη Ιδέα, 1909-1920»
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος: «Ελευθέριος Βενιζέλος και διεθνής κοινωνία, 1898-1930».

Ιωάννης Μ. Μαρκάκης, ἆδ’ ἔϝαδε πόλι. Ἡ κρητική-δωρική πολιτειακή τάξις, 2014.
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - εφημ. Χανιώτικα νέα, Κρήτη-Ελλάδα 1913-2013. 100 χρόνια Ένωση, Χανιά 2014


Μετάβαση στο περιεχόμενο