Ζωή Μητσοτάκη, Γενεαλογικό δέντρο οικογένειας Βενιζέλου, Χανιά 2005

Ζωή Μητσοτάκη, Γενεαλογικό δέντρο οικογένειας Βενιζέλου, Χανιά 2005

Ζωή Μητσοτάκη, Γενεαλογικό δέντρο οικογένειας Βενιζέλου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Χανιά 2005.

Πρόκειται για συνοδευτικό ένθετο της έκδοσης του Ιδρύματος με τίτλο Το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων: Η στέγη της ζωής του της συγγραφέα Ζωής Μητσοτάκη, το οποίο όμως μπορεί να λειτουργήσει και ως αυτόνομη έκδοση παρέχοντας στον αναγνώστη πληροφορίες για τη γενεαλογία της οικογένειας Βενιζέλου εκ πατρός  (έκδ. 2005) και εκ μητρός (έκδ. 2008).  

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρακτικά συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.
Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την αυτόνομον Κρήτην 1901-1906, Αθήνα 2005 (δεύτερη έκδοση)


Μετάβαση στο περιεχόμενο