Θέρισσον 1905. 100 χρόνια. Πρακτικά συνεδρίου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων – Δήμος Θερίσου, Χανιά 2009.

Θέρισσον 1905. 100 χρόνια. Πρακτικά συνεδρίου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων – Δήμος Θερίσου, Χανιά 2009.

Θέρισσον 1905. 100 χρόνια. Πρακτικά συνεδρίου (Χανιά 3-5 Μαρτίου 2005), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων – Δήμος Θερίσου, Χανιά 2009.

Η επανάσταση του Θερίσου υπήρξε το θέμα συνεδρίου που οργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανιών και το Δήμο Θερίσου και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.
Το 1905 στο Θέρισο ξέσπασε η επανάσταση η οποία υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία των αγώνων των Κρητικών προς την Ένωση. Πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος κατάφερε ως αγωνιστής, ευφυής πολιτικός, με σωστές στρατηγικές και με γνώμονα τις φιλελεύθερες αρχές του να απομακρύνει τον πρίγκιπα Γεώργιο, να αλλάξει το πολιτειακό καθεστώς του νησιού και να το οδηγήσει πιο κοντά στην ένωση με την Ελλάδα. Η προβολή του κινήματος στον ελλαδικό και διεθνή χώρο επανέφερε στο προσκήνιο το Κρητικό Ζήτημα και άνοιξε το δρόμο για τη μελλοντική επίλυσή του.
Ο τόμος των πρακτικών παρουσιάζοντας τα αίτια, τα γεγονότα και τα αποτελέσματα της επανάστασης του Θερίσου, αποκαλύπτει τις περισσότερες πτυχές της και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις πολιτικές αρετές του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος, Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία. Κριτική επαναψηλάφηση, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Ίκαρος εκδοτική εταιρία, Αθήνα 2009.
Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του. Πρακτικά συνεδρίου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας - εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008.


Μετάβαση στο περιεχόμενο