Ιωάννης Ε. Πολυχρονίδης, Δημόσια Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια και Υγειονομική Πολιτική στην Κρητική Πολιτεία (1898-1913), Αθήνα 2010.

Ιωάννης Ε. Πολυχρονίδης, Δημόσια Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια και Υγειονομική Πολιτική στην Κρητική Πολιτεία (1898-1913), Αθήνα 2010.

Ιωάννης Ε. Πολυχρονίδης, Δημόσια Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια και Υγειονομική Πολιτική στην Κρητική Πολιτεία (1898-1913). Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια στην Ευρώπη, την Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας – εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010.

Πρόκειται για μια μελέτη της Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και της Υγειονομικής πολιτικής κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα κυριότερα θέματα, όπως τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιδημιών, η υγιεινή των πόλεων, των σχολείων, των φυλακών, ο έλεγχος τροφίμων και δημόσιων χώρων, η αντιμετώπιση της λέπρας και της πορνείας, η οργάνωση και λειτουργία των νοσοκομείων και των παραρτημάτων τους, το υγειονομικό προσωπικό, η υγειονομική υπηρεσία της Κρητικής Χωροφυλακής και η κτηνιατρική υπηρεσία. Επίσης περιλαμβάνεται η υγειονομική νομοθεσία, η οργάνωση και η κοινωνική πρόνοια της Κρητικής Πολιτείας. Επιπρόσθετα, ο συσχετισμός με τις ανάλογες εξελίξεις στην Ευρώπη, την Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία επιτρέπει την ένταξη του παραδείγματος της Κρήτης στη συνολική θεώρηση, ενώ η συνεξέταση της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ιστορίας του νησιού, καθώς και η παρουσίαση της κατάστασης στην Κρήτη κατά την προηγούμενη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας βοηθούν στην πληρέστερη πραγμάτευση του θέματος.

Υπεύθυνοι έκδοσης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Αντώνης Κλάψης, Το Ελληνοτουρκικό Οικονομικό Σύμφωνο της 10ης Ιουνίου 1930, 2010.
Στα χρόνια του Βενιζέλου. Εσωτερική και εξωτερική πολιτική-Οικονομία-Εκπαίδευση-Πολιτισμός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Χανιά - Αθήνα 2010


Μετάβαση στο περιεχόμενο