Σταμάτης Απ. Αποστολάκης (επιμ.), 70 χρόνια επιμνημόσυνοι λόγοι για τον Ελευθέριο Βενιζέλο (1937-2007), Χανιά 2008

Σταμάτης Απ. Αποστολάκης (επιμ.), 70 χρόνια επιμνημόσυνοι λόγοι για τον Ελευθέριο Βενιζέλο (1937-2007), Χανιά 2008

Σταμάτης Απ. Αποστολάκης (επιμ.), 70 χρόνια επιμνημόσυνοι λόγοι για τον Ελευθέριο Βενιζέλο (1937-2007), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Δήμος Χανίων, Χανιά 2008.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, ο Δήμος Χανίων και οι εκδόσεις “Καλειδοσκόπιο” προχώρησαν στην έκδοση με τα κείμενα των επικήδειων (Μάρτιος 1936) και των επιμνημόσυνων λόγων (1937-2007) που εκφωνήθηκαν για τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Ο επιμελητής του έργου Σταμάτης Αποστολάκης, δάσκαλος και λαογράφος, μετά από πολύχρονη και κοπιώδη έρευνα σε βιβλιοθήκες και ιδιωτικά αρχεία, κατάφερε να συγκεντρώσει αυτό το μοναδικό και σπάνιο υλικό, το οποίο αποτυπώνει με εύγλωττο τρόπο όχι μόνο στοιχεία της προσωπικότητας και του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου αλλά και την απήχησή του στους σύγχρονους και τους μεταγενέστερους του. Οι ομιλητές, εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και των γραμμάτων και δεινοί ρήτορες, προβάλλουν μέσα από το λόγο τους τις αρχές και τις πολιτικές αρετές του σημαντικότερου πολιτικού άνδρα της σύγχρονης Ελλάδας και αποτυπώνουν το πολύπλευρο και μεγαλόπνοο έργο που επιτέλεσε σε όλους τους τομείς τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική του πολιτική. Παράλληλα γίνεται αναφορά στα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την πολιτική του διαδρομή στην κρητική, ελληνική και διεθνή σκηνή και μέσα από τα οποία αναδείχθηκε σε κορυφαία πολιτική μορφή.
Η έκδοση αυτή αποτελεί σημαντική αρχειακή πηγή για το μελετητή της ζωής και του έργου του, καθώς οι λόγοι, καλύπτοντας ένα μεγάλο χρονικό πλαίσιο, παρουσιάζουν με ποιο τρόπο κάθε εποχή “αξιολογούσε” τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Ανδρέας Νανάκης, Η Εκκλησία και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, Θεσσαλονίκη 2008
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο. Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007.


Μετάβαση στο περιεχόμενο