Φοιτητική Ένωση Κρητών και εθνοτοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι την περίοδο της Δικτατορίας, Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2021.

Φοιτητική Ένωση Κρητών και εθνοτοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι την περίοδο της Δικτατορίας, Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2021.

Τον Ιανουάριο του 1972 μία ομάδα Κρητών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο και τις ανώτατες σχολές της Αθήνας και του Πειραιά, ξεκίνησε από τα Χανιά μια δυναμική προσπάθεια αντίδρασης στο κλίμα ανελευθερίας που είχε επιβάλει η χούντα στη νεολαία. Καθώς η λειτουργία κλαδικών φοιτητικών συλλόγων είχε απαγορευτεί, ενεργοποίησαν τον εθνοτοπικό σύλλογο «Φοιτητική Ένωση Κρητών» (ΦΕΚ). Παράλληλα ή ακολουθώντας το παράδειγμα της ΦΕΚ συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν και άλλοι εθνοτοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι, απηχώντας το δημοκρατικό φρόνημα των φοιτητών.
Οι μαρτυρίες που συγκεντρώνονται στην έκδοση, από εκδήλωση των δύο Ιδρυμάτων στην Αθήνα τον Ιανουάριο 2019, προσφέρουν μία αντιπροσωπευτική εικόνα του έργου της ΦΕΚ και της σημασίας που είχε για το φοιτητικό και αντιδικτατορικό κίνημα, αλλά και της δράσης άλλων εθνοτοπικών φοιτητικών συλλόγων, των Ηλείων, των Ηπειρωτών, των Πατρινών, των Χίων, των Μεσσήνιων, των Κωνσταντινουπολιτών, καθώς και των Κρητικών σπουδαστών της Θεσσαλονίκης.

Βασίλης Ν. Κολλάρος, Η μειονοτική πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου (1898-1933), Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2022.
Άρτεμις Πλανάκη, Το ημερολόγιο του Μανούσου. Ημέρα της Ένωσης 1/12/1913, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Χανιά 2021.


Μετάβαση στο περιεχόμενο