Χρίστος Α. Θεοδούλου, Η Ελλάδα και η Αντάντ (1η Αυγούστου 1914 – 25η Σεπτεμβρίου 1916), Χανιά 2011

Χρίστος Α. Θεοδούλου, Η Ελλάδα και η Αντάντ (1η Αυγούστου 1914 – 25η Σεπτεμβρίου 1916), Χανιά 2011

Χρίστος Α. Θεοδούλου, Η Ελλάδα και η Αντάντ (1η Αυγούστου 1914 – 25η Σεπτεμβρίου 1916), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – εκδόσεις Πατάκη, Χανιά 2011.

Το έργο προσφέρει ένα λεπτομερή απολογισμό των σχέσεων της Ελλάδας με την Βρετανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και την Ιταλία. Επιπλέον, εξετάζει τις εσωτερικές σχέσεις των τεσσάρων Δυνάμεων εστιάζοντας στον έντονο ανταγωνισμό στην περιοχή των Βαλκανίων και την Εγγύς Ανατολή. Ορίζει τη θέση της Ελλάδας στην περιοχή των Βαλκανίων και μελετά τις σχέσεις της με την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Αλβανία.
Οι κύριες πηγές στις οποίες βασίστηκε η έρευνα του παρόντος τόμου είναι τα αδημοσίευτα ντοκουμέντα του βρετανικού Υπουργείου των Εξωτερικών (F.O. – P.R.O.), του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας (Quai d’ Orsay).

Ζωή Μητσοτάκη, Το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Η στέγη της ζωής του, Χανιά 2011 (Γ΄ έκδοση)
Αντώνης Κλάψης, Το Ελληνοτουρκικό Οικονομικό Σύμφωνο της 10ης Ιουνίου 1930, 2010.


Μετάβαση στο περιεχόμενο