Αναστάσιος Μ. Τάμης, Filius Patriae: Ανθυπολοχαγός Ιωάννης Κουρομιχελάκης, Australian Institute for Hellenic Research, Μελβούρνη 2022.

Αναστάσιος Μ. Τάμης, Filius Patriae: Ανθυπολοχαγός Ιωάννης Κουρομιχελάκης, Australian Institute for Hellenic Research, Μελβούρνη 2022.

Η ανθρωποκεντρική απεικόνιση της ζωής, της δράσης και της θυσίας του ανθυπολοχαγού Ιωάννη Γ. Κουρομιχελάκη (1896-1921) αποτελεί το θέμα της μονογραφίας. Μέσα από πρωτογενείς αρχειακές πηγές, αφηγήσεις πρωταγωνιστών της εποχής αλλά και του ίδιου του Κουρομιχελάκη ως μάρτυρα-αφηγητή εξιστορούνται τα κύρια πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα της εποχής στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Αρχιμανδρίτης Συμεών Αυγουστάκης, Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Κελαϊδής (1830-1905), Ασίνη, Αθήνα 2022.
Βασίλης Ν. Κολλάρος, Η μειονοτική πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου (1898-1933), Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2022.


Μετάβαση στο περιεχόμενο