Αποτελέσματα Δαβούλευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: “Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου”.

Αποτελέσματα Δαβούλευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: “Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου”.

Τα αποτελέσματα της Δημόσια Διαβούλευσης, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για τη Διακήρυξη και των Παραρτημάτων αυτής (Τεχνική Περιγραφή, Φύλλα Συμμόρφωσης, Κριτήρια Αξιολόγησης, Υποδείγματα Εγγυητικών) για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5031001, η οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αναρτώνται στον συνημμένο Πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

Τιμητική εκδήλωση για απόδημους Κρητικούς (Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Χανιά, 06.08.2019).
ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ με ένα σεντούκι παραμύθια (Χανιά, 17.05.2019).


Μετάβαση στο περιεχόμενο