Προγράμματα

Για τη σχολική χρονιά 2011 – 2012 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα: i) "Ταξίδι στον χρόνο μέσα από τα αρχεία" για την ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού και για την Α΄ και Β΄...

Για τη σχολική χρονιά 2010 – 2011  θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα προγράμματα: i) "Στο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου" για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού. Συλλογή και διασταύρωση πληροφοριών για το σπίτι του...

Για τη σχολική χρονιά 2009-2010 θα πραγματοποιηθούν τα προγράμματα: i) "Στο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου" για τη Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού. Τόπος διεξαγωγής: Το σπίτι του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Χαλέπα. Οι μικροί...

Για τη σχολική χρονιά 2008-2009 θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα: i) "Στο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα" για Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού. ii) "Μια φορά και έναν καιρό  ήταν...

Για τη σχολική χρονιά 2012 – 2013 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα: i) "Ταξίδι στον χρόνο μέσα από τα αρχεία" για την ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού, για την Α΄, Β΄και Γ΄...

Από τις 15 Οκτωβρίου 2013 αρχίζει η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος". Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος είναι σχεδιασμένα,...

Μετάβαση στο περιεχόμενο