Έρευνα για τις πολεμικές συντάξεις των θυμάτων πολέμου 1912-1922.

Έρευνα για τις πολεμικές συντάξεις των θυμάτων πολέμου 1912-1922.

Η Επιστημονική Σύμβουλος του Ιδρύματος και Ομότιμη Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών Ελένη Κατσιαδάκη δημοσίευσε πρόσφατα μελέτη με τίτλο “War pensions in Greece: Healing the social wounds of a decade of war” στον τόμο The Macedonian Front, 1915-1918. Politics, Society and Culture in Time of War. Edited by Basil Gounaris, Michael Llewellyn-Smith and Ioannis Stefanidis (Routledge 2022), 237-245.
Η μελέτη αυτή βασίστηκε κυρίως στην έρευνά της στο αρχείο «Πολεμικαί Συντάξεις θυμάτων πολέμου 1912-1922» του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Το αρχείο περιλαμβάνει 303 φακέλους αιτήσεων για καταβολή σύνταξης, τις οποίες οι συγγενείς θυμάτων των πολέμων υπέβαλαν στις αρχές της Κρήτης.
Για τις ανάγκες της μελέτης η συγγραφέας συγκρότησε βάση δεδομένων, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση:  https://int-heuristweb-prod.intersect.org.au/heurist/?db=hkats_war_victim_pensions&website.
Μέσα από φίλτρα αναζήτησης ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στο υλικό των 303 φακέλων και μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τα θύματα των πολέμων και τους συγγενείς τους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η διεπαφή της βάσης δεδομένων, καθώς και όλα τα κείμενα του ιστοτόπου είναι στα αγγλικά. Αντίθετα, τα δεδομένα της βάσης (ονόματα προσώπων, ονόματα τόπων, αρχειακές οντότητες) είναι στα ελληνικά. Τα λεξιλόγια που έχουν χρησιμοποιηθεί στη βάση δεδομένων είναι δίγλωσσα.

Διήμερες εκδηλώσεις για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τη Μικρά Ασία στον Πύργο Ηλείας και την Αρχαία Ολυμπία (23-24.07.2022).
Παρουσίαση του βιβλίου "Το Κρητικό ζήτημα 1868-1913: από τα πεδία των μαχών στη διεθνή διπλωματία" (Χανιά, 13.07.2022).


Μετάβαση στο περιεχόμενο