Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Το Ίδρυμα συγκροτεί ειδική βιβλιοθήκη με εκδόσεις πρόσφατες αλλά και σπάνιες, σειρές επίσημων δημοσιευμάτων, εφημερίδων και περιοδικών, διπλωματικά έγγραφα, συνθήκες, λευκώματα, μελέτες, πρακτικά συνεδρίων, η οποία ήδη αριθμεί περί τους 5.000 τίτλους, ενώ υπολογίζεται η σταδιακή συγκέντρωση 15.000 περίπου τίτλων. Ο κατάλογος διαδικτυακής δημόσιας πρόσβασης (OPAC), ο οποίος συνεχώς ενημερώνεται με τις νέες προσκτήσεις, βρίσκεται στον τίτλο e-Library .

Ψηφιακό Αρχείο


Μετάβαση στο περιεχόμενο