Ψηφιακό Αρχείο

Ψηφιακό αρχείο

Οι αρχειακές συλλογές του Ιδρύματος, που σχετίζονται με τη ζωή και τη δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου και χρονολογικά καλύπτουν την περίοδο από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960, αποτελούνται από κατηγορίες χειρογράφων, γραφιστικού (ταχυδρομικές κάρτες και λιθογραφίες – αφίσες), φωτογραφικού και χαρτογραφικού υλικού.
Το σύνολο των 80.000 τεκμηρίων είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο Ψηφιακό Αρχείο Ιδρύματος.

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης
Παιχνίδια ιστορίας στο μουσείο Βενιζέλου


Μετάβαση στο περιεχόμενο