Ίδρυση Ακαδημίας Γεωστρατηγικών Ερευνών από το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.

Ίδρυση Ακαδημίας Γεωστρατηγικών Ερευνών από το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.

Στη σύσταση Ακαδημίας Γεωστρατηγικών Ερευνών με έδρα τα Χανιά προχωρεί το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, έχουν ολοκληρωθεί οι ιδρυτικές διαδικασίες, ενώ προβλέπεται η συνεργασία με κορυφαίους φορείς της χώρας, καθώς και η αξιοποίηση διακεκριμένων πανεπιστημιακών, ειδικών ερευνητών, διπλωματών, τεχνοκρατών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η Ακαδημία θα έχει τον χαρακτήρα δεξαμενής σκέψης και θα αναπτύσσει ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο με αντικείμενο τις Διεθνείς Σχέσεις, τις Στρατηγικές Σπουδές, την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον κ.ά. Τα αποτελέσματα των ερευνών και μελετών της θα αξιοποιούνται για την υποστήριξη και τη διαμόρφωση στρατηγικών αποφάσεων από Υπουργεία, επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων και άλλους δημόσιους φορείς. Παράλληλα, η Ακαδημία θα προσφέρει τη δυνατότητα εξειδίκευσης και μετεκπαίδευσης σε πολιτικά στελέχη, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένες θεματικές σχετικές με τις Διεθνείς Σχέσεις και τη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ιστορία, με αναφορά στις στρατηγικές επιλογές και την εξωτερική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου, αξιοποιώντας την επιστημονική υποδομή και τις αρχειακές συλλογές του Ιδρύματος.

Παρουσίαση της βιογραφίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Κύπρο (Αγλαντζιά Κύπρου, 13.04.2019).
Ομιλία της πρέσβεως της Μεγάλης Βρετανίας κ. Kate Smith στο πολιτικό μνημόσυνο των Βενιζέλων (Χανιά, 16.03.2019).


Μετάβαση στο περιεχόμενο