Μουσειοσκευή “Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων … Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”

Μουσειοσκευή “Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων … Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”

Η μουσειοσκευή “Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” είναι ένα σύνολο κινητού δανειστικού υλικού σχεδιασμένου σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τους στόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος. Μέσω της μουσειοσκευής η Οικία  – Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων ταξιδεύει στο σχολείο και η μάθηση γίνεται μία ευχάριστη εμπειρία.
Με εποπτικό (αντίγραφα αντικειμένων και ιστορικών πηγών, χρονογραμμή/ ιστοριογραμμή, επιτραπέζιο παιχνίδι) και έντυπο υλικό (οδηγό εκπαιδευτικού με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) στοχεύει στη διευκόλυνση μαθητών και εκπαιδευτικών, των οποίων η πρόσβαση στο συγκεκριμένο μουσείο είναι δύσκολη, αλλά και στην προετοιμασία μαθητών για επικείμενη επίσκεψη.
Απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄και Στ΄ τάξης Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.
Η μελέτη και ο σχεδιασμός της έγινε από τους: Ρία Μαρκουλάκη, μουσειοπαιδαγωγό, Χαρά Ανδρεάδου, σχολική σύμβουλο Π.Ε Χανίων, Μαρία Δρακάκη, σχολική σύμβουλο Π.Ε Ηρακλείου και Κωνσταντίνο Μανωλάκη, εκπαιδευτικό.
Η μουσειοσκευή δανείζεται στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με το  εκπαιδευτικό τμήμα του Ιδρύματος, στο τηλ. 28210 56008, 54011 (εσωτ. 111 ή 112), υπεύθυνη κ. Βάσω Μπαρμπαγιάννη. Για την παραλαβή του υλικού απαραίτητη είναι και μία αίτηση δανεισμού υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο για τον δανεισμό εκπαιδευτικό υπόψη της κας Β. Μπαρμπαγιάννη.
Η αίτηση συμπληρωμένη αποστέλλεται στην ηλεκτρονική δ/νση: vbarbagianni@venizelos-foundation.gr 

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων 

Εκπαιδευτικά προγράμματα - Βιωματικά σεμινάρια


Μετάβαση στο περιεχόμενο