Οικονομικά στοιχεία Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.

Οικονομικά στοιχεία Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.

Οικονομικά στοιχεία Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.

Απολογισμός χρήσης έτους 2021.
Ισολογισμός χρήσης έτους 2021.
Προϋπολογισμός έτους 2023.

Οικονομικά στοιχεία Εθνικού Ιδρύματος "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος".
Παρουσίαση της εικονογραφημένης βιογραφίας «Ελευθέριος Βενιζέλος, ακολουθώντας τα βήματά του στην Ιστορία» (Χανιά, 07.10.2022).


Μετάβαση στο περιεχόμενο