Παν. Κ. Τσούκας – Μιχ. Τσαπόγας (επιμ.), Εννέα δεκαετίες Συμβούλιο της Επικρατείας: οι οραματισμοί του Ελευθερίου Βενιζέλου και η εξέλιξη του θεσμού στη διαδρομή του χρόνου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – εκδόσεις Πατάκη, 2023.

Παν. Κ. Τσούκας – Μιχ. Τσαπόγας (επιμ.), Εννέα δεκαετίες Συμβούλιο της Επικρατείας: οι οραματισμοί του Ελευθερίου Βενιζέλου και η εξέλιξη του θεσμού στη διαδρομή του χρόνου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – εκδόσεις Πατάκη, 2023.

Κανένας άλλος θεσμός της ελληνικής πολιτείας δεν έχει συνδεθεί ιστορικά με ένα πρόσωπο, όσο το Συμβούλιο της Επικρατείας με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Την ίδρυσή του την ενέταξε στον μακρόπνοο συνταγματικό και νομοθετικό του σχεδιασμό, ο οποίος συνοψιζόταν στην κατοχύρωση του κράτους δικαίου ως θεμελιώδους έκφανσης του αστικού κράτους.
Ο συλλογικός αυτός τόμος περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του ομώνυμου συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον Ιούνιο του 2021 υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Κορυφαίοι πανεπιστημιακοί, νομικοί και δικαστές αναλύουν την πορεία του ανώτατου δικαστηρίου στις εννέα δεκαετίες λειτουργίας του, από τους οραματισμούς του Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι σήμερα.

Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης (Παπαδής), Ελευθέριος Βενιζέλος. Σελίδες μιας πολυτάραχης ζωής, γ΄ έκδοση, Χανιά 2023.
1919: Η Σύνοδος Ειρήνης του Παρισιού μέσα από το πρίσμα των γαλλοελληνικών σχέσεων των αρχών του 20ού αιώνα, Γαλλική Σχολή Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2022.


Μετάβαση στο περιεχόμενο