Ανδρέας Νανάκης, Η Εκκλησία και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, Θεσσαλονίκη 2008

Ανδρέας Νανάκης, Η Εκκλησία και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, Θεσσαλονίκη 2008

Ανδρέας Νανάκης, Η Εκκλησία και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008.

Η έκδοση είναι μια ιστορική σύνθεση της συνολικής εικόνας της πολιτικής και της προσωπικής σχέσης που αναπτύχθηκε μεταξύ του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εκκλησίας.
Από τα χρόνια της Κρητικής Επανάστασης του 1897 και της Κρητικής Πολιτείας, όπου και με τη συνδρομή του θεσπίστηκε ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κρήτης, μέχρι την ανάληψη της πρωθυπουργίας της Ελλάδας το 1910 και την τελευταία περίοδο διακυβέρνησής του, όπου ψηφίζεται ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδας και κρίνεται άκυρη η απόφαση του αναθέματός του· το βιβλίο δίνει τα σημαντικότερα σημεία της σχέσης αυτής σκιαγραφώντας παράλληλα τη νεότερη ελληνική ιστορία υπό μία άγνωστη οπτική γωνία.

Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης, Ελευθέριος Βενιζέλος και Μακεδονία, 1914-1918. Η σημασία της μάχης του Σκρα (Μια επισκόπηση), Χανιά 2008
Σταμάτης Απ. Αποστολάκης (επιμ.), 70 χρόνια επιμνημόσυνοι λόγοι για τον Ελευθέριο Βενιζέλο (1937-2007), Χανιά 2008


Μετάβαση στο περιεχόμενο