Αντώνιος Βαρουχάκης, Ανδριάντες και προτομές του Ελευθερίου Βενιζέλου στον ελλαδικό χώρο, Χανιά 2004

Αντώνιος Βαρουχάκης, Ανδριάντες και προτομές του Ελευθερίου Βενιζέλου στον ελλαδικό χώρο, Χανιά 2004

Αντώνιος Βαρουχάκης, Ανδριάντες και προτομές του Ελευθερίου Βενιζέλου στον ελλαδικό χώρο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Χανιά 2004.

Η έκδοση αποτελεί μια πρωτότυπη καταγραφή των δημόσιων γλυπτών που είναι αφιερωμένα στον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Ο εντοπισμός των μνημείων αυτών πέρα από χρονοβόρο, ήταν και ιδιαίτερα δύσκολο έργο, καθώς ο ερευνητής δε μένει στην καταγραφή και φωτογραφική αποτύπωση αλλά επιτυγχάνει να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα εκείνα στοιχεία που συνθέτουν και την ιστορία των μνημείων. Μέσα από τη μελέτη προκύπτουν έμμεσες πληροφορίες τόσο για την τεχνοτροπία τω καλλιτεχνών, τους λόγους επιλογής του κάθε καλλιτέχνη, όσο και για την αντίστοιχη εποχή.
Ιδιαίτερα διαφωτιστική είναι η εισαγωγή της Ιστορικού της Τέχνης Μαριλένας Κασιμάτη, η οποία σχολιάζει με συντομία τα έργα -ανδριάντες και προτομές- των Ελλήνων γλυπτών, δίνει στοιχεία για τους σημαντικότερους καλλιτέχνες και τον τρόπο δουλειάς τους. Ταυτόχρονα προσεγγίζει το θέμα της ανδριαντοποιίας ως καλλιτεχνική πρόταση και αναφέρεται στην ιδεολογική και ηθικοπλαστική λειτουργία των μνημείων, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου εξακολουθεί να κυριαρχείται από τη μορφή του δημιουργού της νεότερης Ελλάδας.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος"- Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-ΤΕΕ, Ελευθέριος Βενιζέλος και ελληνική πόλη. Πολεοδομικές πολιτικές και κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις. Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα 2005
Ελένη Γαρδίκα Κατσιαδάκη (επιμ.), Ο θάνατος του Ελευθερίου Βενιζέλου στον αθηναϊκό Τύπο, Χανιά 2004


Μετάβαση στο περιεχόμενο