Βασίλης Ν. Κολλάρος, Η μειονοτική πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου (1898-1933), Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2022.

Βασίλης Ν. Κολλάρος, Η μειονοτική πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου (1898-1933), Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2022.

Η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου απέναντι στις μειονότητες, από τα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας έως και την επαύριον της Μεγάλης Τετραετίας 1928-1932, δεν είχε έως σήμερα αποτελέσει αντικείμενο λεπτομερούς και συνολικής μελέτης. Στο έργο του διδάκτορα Διπλωματικής Ιστορίας Βασίλη Κολλάρου επισημαίνεται η συνεκτική και συνεπής πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου διαχρονικά, ο οποίος διακρίθηκε για τη γενναία υποστήριξη και προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και για τη σύντονη προσπάθειά του να εξασφαλίσει ισονομία και ισοπολιτεία για αυτές, σε τέτοιο βαθμό που δεν δίσταζε σε επιμέρους τομείς να υπερβαίνει ακόμη και τα διεθνή πρότυπα. Στην έκδοση αναλύεται η σχέση του ανθρώπου και πολιτικού Βενιζέλου με τους μουσουλμάνους Κρήτες, αναδεικνύεται πόσο επηρεάστηκε η πολιτική του φιλοσοφία από τη συμβίωση με το μουσουλμανικό στοιχείο στην οθωμανική Κρήτη και εντοπίζονται οι παράγοντες που  προσδιόρισαν την κατεύθυνση και το περιεχόμενο της πολιτικής των κυβερνήσεών του έναντι των μειονοτήτων.

Αναστάσιος Μ. Τάμης, Filius Patriae: Ανθυπολοχαγός Ιωάννης Κουρομιχελάκης, Australian Institute for Hellenic Research, Μελβούρνη 2022.
Φοιτητική Ένωση Κρητών και εθνοτοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι την περίοδο της Δικτατορίας, Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 2021.


Μετάβαση στο περιεχόμενο