Στέλλα Αλιγιζάκη, Θέρισο 1905, Χανιά 2003

Στέλλα Αλιγιζάκη, Θέρισο 1905, Χανιά 2003

Στέλλα Αλιγιζάκη, Θέρισο 1905, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Χανιά 2003.

Πρόκειται για μια έκδοση, που δίνει με απλό αλλά τεκμηριωμένο επιστημονικά λόγο τα αίτια, τα κύρια γεγονότα και τη σημασία του κινήματος του Θερίσου, ιδιαίτερα χρήσιμη για κάθε αναγνώστη και ιδιαίτερα για τους μελετητές της κρητικής ιστορίας, καθώς μπορούν να βρουν σ’ αυτό συνοπτικά και ενδιαφέροντα στοιχεία και ιστορικές απόψεις για έναν από τους σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία του Κρητικού Ζητήματος.
Το κείμενο συνοδεύεται από εικονογραφικό υλικό και μία σύντομη βιογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου, του οποίου οι ηγετικές ικανότητες αναδείχθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Η συμπλήρωσή του με έναν κατατοπιστικό χρονολογικό πίνακα για τα γεγονότα της περιόδου 1898-1913 στην Κρήτη κρίθηκε απαραίτητη, γιατί δίνει μία ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος, ενώ η αγγλική απόδοση περίληψης του κειμένου προσφέρει τη δυνατότητα και στους ξένους επισκέπτες να γνωρίσουν την ιστορία του κινήματος του Θερίσου.
Το Ίδρυμα θα διαθέτει το βιβλίο στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς στους αριστούχους αποφοίτους της Β΄ Λυκείου, καθώς κρίνεται ότι συμβάλλει στη γνώση της τοπικής ιστορίας.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία των ιδρυτικών μελών του Ομίλου ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Παύλου Χανιωτάκη και Εμμανουήλ Μαθιουλάκη.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών 'Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Η Κρητική Επανάσταση του 1897 από τις σελίδες του αθηναϊκού και ξένου Τύπου, Χανιά 2003
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Ελευθέριος Βενιζέλος. Ιστορικό λεύκωμα, Χανιά 2003.


Μετάβαση στο περιεχόμενο