Στα χρόνια του Βενιζέλου. Εσωτερική και εξωτερική πολιτική-Οικονομία-Εκπαίδευση-Πολιτισμός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Χανιά – Αθήνα 2010

Στα χρόνια του Βενιζέλου. Εσωτερική και εξωτερική πολιτική-Οικονομία-Εκπαίδευση-Πολιτισμός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Χανιά – Αθήνα 2010

Στα χρόνια του Βενιζέλου. Εσωτερική και εξωτερική πολιτική-Οικονομία-Εκπαίδευση-Πολιτισμός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” – Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Χανιά – Αθήνα 2010.

Πρόκειται για ένα συλλογικό τόμο που απευθύνεται στην Γ΄ Γυμνασίου, βοήθημα για τον καθηγητή κατά τη διδασκαλία της αντίστοιχης ύλης αλλά και για το μαθητή, και σκοπός του είναι να δώσει περισσότερες και βαθύτερες γνώσεις για τις πολιτικές, τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, την καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία της περιόδου από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, περίοδο που σφράγισε με την παρουσία και τις επιλογές του ο Ελευθέριος Βενιζέλος• ταυτόχρονα όμως μέσα από τη διαφορετική προσέγγιση και ερμηνεία των ιστορικών φαινομένων από τους καταξιωμένους συγγραφείς του βιβλίου –πανεπιστημιακούς, ιστορικούς, ειδικούς επιστήμονες- δίνεται στο μαθητή η δυνατότητα να αντιληφθεί ότι η ιστορία δεν είναι παράθεση γεγονότων και του παρέχεται το κίνητρο να διερευνήσει, να αξιολογήσει και να ερμηνεύσει το παρελθόν.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε pdf  το βιβλίο από το link:
Στα χρόνια του Βενιζέλου: Εσωτερική & εξωτερική πολιτική-Οικονομία-Εκπαίδευση-Πολιτισμός.

Ιωάννης Ε. Πολυχρονίδης, Δημόσια Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια και Υγειονομική Πολιτική στην Κρητική Πολιτεία (1898-1913), Αθήνα 2010.
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Η δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου (6 Ιουνίου 1933), Χανιά 2009.


Μετάβαση στο περιεχόμενο