Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου (6 Ιουνίου 1933), Χανιά 2009.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου (6 Ιουνίου 1933), Χανιά 2009.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Η δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου (6 Ιουνίου 1933), Χανιά 2009.

Το έντυπο περιλαμβάνει ένα σύντομο ιστορικό της δολοφονικής απόπειρας του 1933, την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που συντάχθηκε τον Ιούνιο του ίδιου έτους, καθώς και χαρακτηριστικές φωτογραφίες για το γεγονός. 

Στα χρόνια του Βενιζέλου. Εσωτερική και εξωτερική πολιτική-Οικονομία-Εκπαίδευση-Πολιτισμός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Χανιά - Αθήνα 2010
Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος: Η πολιτική διαδρομή. Το πρόσωπο. Η εποχή, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2009.


Μετάβαση στο περιεχόμενο