«Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ηλεκτρονική έκδοση με θέμα “Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου”»

«Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ηλεκτρονική έκδοση με θέμα “Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου”»

Έργο «Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ηλεκτρονική έκδοση με θέμα “Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου”» (Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 65).

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Συνεργαζόμενοι φορείςΜουσείο Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.).
Συνοπτική περιγραφή έργου: Αντικείμενο του έργου ήταν η τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή τριών από τις αρχειακές μονάδες του προσωπικού αρχείου του Ελευθερίου Βενιζέλου που βρίσκονται και στους τρεις φορείς για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ως προς την έκταση το έργο περιλαμβάνει αρχειακά τεκμήρια που κατηγοριοποιούνται σε συλλογές εγγράφων, γραφιστικού, φωτογραφικού και χαρτογραφικού υλικού πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου καλύπτοντας την περίοδο 1880-1936.

«Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ανάδειξη και προβολή ψηφιακού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου» 


Μετάβαση στο περιεχόμενο