«Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ανάδειξη και προβολή ψηφιακού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου» 

«Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ανάδειξη και προβολή ψηφιακού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου» 

Έργο «Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ανάδειξη και προβολή ψηφιακού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου» (Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 172).

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Συνεργαζόμενος φορέας: Μουσείο Μπενάκη.
Συνοπτική περιγραφή έργου: Αντικείμενο του έργου ήταν η τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη του προσωπικού αρχείου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Συνολικά τεκμηριώθηκε και ψηφιοποιήθηκε ένας κατάλογος αρχειακών τεκμηρίων, τα οποία θεματικά αναφέρονται σε σημαντικές πτυχές του έργου, της εποχής και της ζωής του Έλληνα πολιτικού και χρονικά καλύπτουν την περίοδο από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τα τέλη της δεκαετίας 1960.
Ως προς το περιεχόμενο το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συλλογή «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποτελούμενη από έγγραφα, κυρίως, δημόσιου περιεχομένου αλλά και ιδιωτικού (προσωπική αλληλογραφία του ίδιου, της συζύγου του Έλενας, του γιου του Σοφοκλή). Σημαντικό τμήμα αποτελεί η δικογραφία τής εναντίον του Βενιζέλου δολοφονικής απόπειρας (Ιούνιος 1933), καθώς και τμήμα του πρωτότυπου χειρόγραφου κειμένου «Θουκυδίδου Ιστορία κατά Μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου» και τα σχόλιά του επ’ αυτής.
Για το συγκεκριμένο έργο απονεμήθηκε στο Ίδρυμα Βραβείο Αριστείας και Τιμητική Διάκριση Βέλτιστης Πρακτικής έργων Ψηφιακού Πολιτισμού.

«Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ηλεκτρονική έκδοση με θέμα “Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου”»
«Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες:Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις» 


Μετάβαση στο περιεχόμενο