Έρευνα

Έργο «Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ηλεκτρονική έκδοση με θέμα “Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου”» (Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 65). Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών...

Έργο «Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ανάδειξη και προβολή ψηφιακού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου» (Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 172). Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών...

Έργο «Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις» (Ε.Π. «Ψηφιακή...

Έργο «Ψηφιακά Μνημεία και Τεκμήρια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο» (με κωδικό ΟΠΣ 5092049) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Απόφαση Ένταξης: Α.Π.: 3177/06-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΓΘ46ΜΤΛΡ-07Δ) Δικαιούχος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών...

Έρευνα συνεργατών i. Έρευνα για τις πολεμικές συντάξεις των θυμάτων πολέμου 1912-1922 Η Επιστημονική Σύμβουλος του Ιδρύματος και Ομότιμη Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών Ελένη...

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2009 στην Αθήνα (θέατρο Παλλάς) από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στην εκδήλωση με τίτλο «Η Ψηφιακή Πολιτιστική Δημιουργία στο Ε.Π. Κοινωνία της...

Έργα ψηφιακού πολιτισμού [vc_separator type='normal' position='left' color='' thickness='2' up='10' down='10'] i. «Ψηφιακές Διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» (Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020). Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" Συνεργαζόμενος φορέας: Δημοτική...

Ερευνητικά προγράμματα [vc_separator type='normal' position='left' color='' thickness='2' up='10' down='10'] i. "Κρητική Προσωπογραφία, 19ος - 20ός αιώνας" Αντικείμενο του προγράμματος είναι η συγκέντρωση σε μορφή βάσης δεδομένων όσο το δυνατόν πληρέστερων βιογραφικών στοιχείων για...

Μετάβαση στο περιεχόμενο