Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα

i. “Κρητική Προσωπογραφία, 19ος – 20ός αιώνας”

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η συγκέντρωση σε μορφή βάσης δεδομένων όσο το δυνατόν πληρέστερων βιογραφικών στοιχείων για πρόσωπα της κρητικής ιστορίας, η δράση των οποίων συμπίπτει άμεσα ή έμμεσα με τη ζωή, το έργο ή και την προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου (1864-1936).
Επιστημονική υπεύθυνος: Ελένη Γαρδίκα Κατσιαδάκη, Ιστορικός – Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών.


ii. “Καταγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, 1898-1912”

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η συστηματική έρευνα των σωζόμενων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων της περιόδου 1898-1912 (τόμοι Α΄ – ΙΓ΄), κατά τις οποίες θίγονται θέματα που αφορούν όλες τις όψεις της ζωής της πόλης και στοχεύει στη δημιουργία αξιόπιστου υλικού υποδομής κυρίως με τη μορφή βάσης δεδομένων.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Χρήστος Λούκος, Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης.


iii. “Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη λόγια και λαϊκή παράδοση”

Αντικείμενο είναι η συστηματική αποδελτίωση και καταγραφή σε μορφή βάσης δεδομένων του διάσπαρτου, και συχνά άγνωστου, λαογραφικού υλικού που αναφέρεται στον Βενιζέλο και ανάγεται σε ποικίλες εκδηλώσεις του βίου του ελληνικού λαού (τραγούδια, ρίμες, δίστιχα, διηγήσεις και ανέκδοτα, παραδόσεις, λαϊκή τέχνη, κ.α.), καθώς και η καταγραφή της παρουσίας του Βενιζέλου στη λόγια παράδοση (ποίηση, πεζογραφία, δοκίμιο, κ.α.) της περιόδου μέχρι το 1940. Στόχος είναι η ανάδειξη μεταξύ άλλων της απήχησης, θετικής ή αρνητικής, που είχε ο Βενιζέλος στη συνείδηση του ελληνικού λαού, της επίδρασης που είχε η δράση και οι συνέπειες της πολιτικής του στα συναισθήματα των συγχρόνων του, ιδίως Ελλήνων.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Καμηλάκης, Ιστορικός-Ερευνητής Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Τα ερευνητικά προγράμματα εγκρίθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού


Μετάβαση στο περιεχόμενο