Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού

Έργα ψηφιακού πολιτισμού

i. «Ψηφιακές Διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» (Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020).

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”
Συνεργαζόμενος φορέας: Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.
Αντικείμενο του έργου η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού δικτύου πολιτιστικών διαδρομών για τη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία με άξονα την προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου και τη δράση του στην Κρήτη και κυρίως στα Χανιά. Υλοποιήθηκαν εργασίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού (5.449 τεκμήρια) του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και τμήματος της «Βιβλιοθήκης Ελευθερίου Βενιζέλου» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων και μία σειρά ψηφιακών εφαρμογών με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.


ii. «Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις» (Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση 19).

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Συνεργαζόμενος φορέας: Μουσείο Μπενάκη.
Πρόκειται για την τεκμηρίωση των αρχειακών συλλογών: i. Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης, ii. Τάσος Κεραμειανίδης, iii. Σοφοκλής Βενιζέλος και iv. Ελευθέριος Βενιζέλος – Κατάλοιπα Μαρίκας Βενιζέλου των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Ως προς το περιεχόμενό τους οι συλλογές περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες και είδη τεκμηρίων, κυρίως επιστολές, αναφορές, εκθέσεις, εφημερίδες, καταλόγους, πίνακες και χάρτες της περιόδου 1886-1964. Επίσης, πραγματοποιήθηκε και η τεκμηρίωση τμήματος της μουσειακής συλλογής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και των προσωπικών αντικειμένων του Ελευθερίου Βενιζέλου, τα οποία βρίσκονται στην Οικία-Μουσείο Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων.


iii. «Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ανάδειξη και προβολή ψηφιακού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου» (Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 172).

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Συνεργαζόμενος φορέας: Μουσείο Μπενάκη.
Αντικείμενο του έργου ήταν η τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη του προσωπικού αρχείου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Συνολικά τεκμηριώθηκε και ψηφιοποιήθηκε ένας κατάλογος αρχειακών τεκμηρίων, τα οποία θεματικά αναφέρονται σε σημαντικές πτυχές του έργου, της εποχής και της ζωής του Έλληνα πολιτικού και χρονικά καλύπτουν την περίοδο από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τα τέλη της δεκαετίας 1960.
Ως προς το περιεχόμενο το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συλλογή «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποτελούμενη από έγγραφα, κυρίως, δημόσιου περιεχομένου αλλά και ιδιωτικού (προσωπική αλληλογραφία του ίδιου, της συζύγου του Έλενας, του γιου του Σοφοκλή). Σημαντικό τμήμα αποτελεί η δικογραφία τής εναντίον του Βενιζέλου δολοφονικής απόπειρας (Ιούνιος 1933), καθώς και τμήμα του πρωτότυπου χειρόγραφου κειμένου «Θουκυδίδου Ιστορία κατά Μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου» και τα σχόλιά του επ’ αυτής.
Για το συγκεκριμένο έργο απονεμήθηκε στο Ίδρυμα Βραβείο Αριστείας και Τιμητική Διάκριση Βέλτιστης Πρακτικής έργων Ψηφιακού Πολιτισμού.


iv. «Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ηλεκτρονική έκδοση με θέμα “Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου”» (Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 65).

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Συνεργαζόμενοι φορείς: Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.).
Αντικείμενο του έργου ήταν η τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή τριών από τις αρχειακές μονάδες του προσωπικού αρχείου του Ελευθερίου Βενιζέλου που βρίσκονται και στους τρεις φορείς για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ως προς την έκταση το έργο περιλαμβάνει αρχειακά τεκμήρια που κατηγοριοποιούνται σε συλλογές εγγράφων, γραφιστικού, φωτογραφικού και χαρτογραφικού υλικού πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου καλύπτοντας την περίοδο 1880-1936.

Βραβείο Αριστείας & Τιμητική Διάκριση Βέλτιστης Πρακτικής
Ερευνητικά προγράμματα


Μετάβαση στο περιεχόμενο