Ημερίδα “Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι συνταγματικές αναθεωρήσεις. Από το χθες στο σήμερα” (Αθήνα, 27.11.2006)

Ημερίδα “Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι συνταγματικές αναθεωρήσεις. Από το χθες στο σήμερα” (Αθήνα, 27.11.2006)

Το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” στο πλαίσιο της επετείου των 70 χρόνων από τον θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα με θέμα “Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι συνταγματικές αναθεωρήσεις. Από το χθες στο σήμερα”, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2006 στην Αθήνα (αίθουσα Παλαιάς Βουλής).
Με αφορμή την επικείμενη αναθεώρηση, η ημερίδα ξεκίνησε από τα συντακτικά και αναθεωρητικά εγχειρήματα του Ε. Βενιζέλου και αναζήτησε τις διασυνδέσεις τους με διαχρονικά ή ακόμη και με σημερινά ζητήματα. Από την άμεση προσωπική εμπλοκή του Βενιζέλου σε αναθεωρήσεις ή συνταγματικές μεταβολές (Συντάγματα Κρητικής Πολιτείας 1899 & 1907, Σύνταγμα της Ελλάδος 1911, προτάσεις αναθεώρησης 1920 & 1932) αναδεικνύεται σειρά θεμάτων, μεθόδων και προτεραιοτήτων, των οποίων η επικαιρότητα παραμένει εναργής. Όσον αφορά το περιεχόμενο των αναθεωρήσεων επιλέχθηκαν θέματα που καταλαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα των συνταγματικών ρυθμίσεων: εξισορρόπηση των εξουσιών και όργανα του Κράτους, σχέσεις πολιτείας – εκκλησίας, βουλευτικά ασυμβίβαστα, επιτάχυνση της νομοθετικής διαδικασίας, δικαστική ανεξαρτησία και έλεγχος συνταγματικότητας, αποκέντρωση και δημοσιοϋπαλληλικές εγγυήσεις, ατομικά δικαιώματα και αστική ανάπτυξη, κατάσταση πολιορκίας και κατάχρηση δικαιωμάτων, προστασία μειονοτήτων, εκπαίδευση και προστασία γλώσσας.
Στην ημερίδα έγινε προσπάθεια να εξεταστούν τα θέματα αυτά στην εξελικτική τους διάσταση, με ιδιαίτερη έμφαση σε αναθεωρήσεις μεταγενέστερες εκείνων του Βενιζέλου.
Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

International Conference "Economic Leadership in small countries: Lessons from the 20th century experience" (Αθήνα, 13-14.07.2007)
Συνέδριο "Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου" (Αθήνα, 22-24.01.2004)


Μετάβαση στο περιεχόμενο