Συνέδριο “Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου” (Αθήνα, 22-24.01.2004)

Συνέδριο “Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου” (Αθήνα, 22-24.01.2004)

Το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας συνδιοργάνωσαν συνέδριο με θέμα “Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου” κατά το διάστημα 22-24 Ιανουαρίου 2004 στην Αθήνα στο χώρο της Παλαιάς Βουλής.
Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και η κήρυξη έναρξης εργασιών του έγινε από τον Υπουργό Παιδείας Πέτρο Ευθυμίου.
Στο συνέδριο συμμετείχαν καθηγητές από τα πανεπιστήμια της χώρας, ιστορικοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και τα θέματα που ανέπτυξαν σχετίζονταν, μεταξύ άλλων, με το θεσμικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής των κυβερνήσεων Βενιζέλου, τη σχέση παιδείας και γλώσσας, την τεχνική εκπαίδευση, την αποδοχή των μεταρρυθμίσεων, τους στόχους και τα προγράμματα εκπαίδευσης της εποχής.

Ημερίδα "Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι συνταγματικές αναθεωρήσεις. Από το χθες στο σήμερα" (Αθήνα, 27.11.2006)
Ημερίδα "Η κληρονομιά της εξωτερικής πολιτικής του Ελευθερίου Βενιζέλου" (Χανιά, 18.03.2006)


Μετάβαση στο περιεχόμενο