Ημερίδα των Ιδρυμάτων των Κοινοβουλευτικών Πρωθυπουργών του του Ιδρύματος της Βουλής (Αθήνα, 15.11.2008)

Ημερίδα των Ιδρυμάτων των Κοινοβουλευτικών Πρωθυπουργών του του Ιδρύματος της Βουλής (Αθήνα, 15.11.2008)

Με πρωτοβουλία του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, τα Ιδρύματα που συντηρούν και επεξεργάζονται τα αρχεία των κοινοβουλευτικών πρωθυπουργών της Ελλάδος αποφάσισαν να συνεργασθούν για τον συντονισμό του έργου τους. Πρόκειται περί των Ιδρυμάτων:
▫    Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
▫    Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»
▫    Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης»
▫    Ίδρυμα «Ανδρέα Γ. Παπανδρέου»
▫    Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου
▫    Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Σημίτης».

Ως πρώτο απτό αποτέλεσμα της συνεργασίας οργανώθηκε ημερίδα το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2008 (αίθουσα Γερουσίας, Μέγαρο της Βουλής), στην οποία αφενός τα Ιδρύματα παρουσίασαν το έργο τους και αφετέρου αναζήτησαν τρόπους για την επιτυχή ευόδωση της προσπάθειάς τους. Στην ημερίδα, είχαν κληθεί να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να μετάσχουν στη συζήτηση αφενός εκπρόσωποι άλλων ανάλογων φορέων, που λειτουργούν στο όνομα επώνυμων πολιτικών και αφετέρου εκπρόσωποι ιδρυμάτων που κύριο έργο τους είναι η αποθησαύριση, συντήρηση, κατάταξη και έκδοση αρχείων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου της Βουλής, Δημητρίου Σιούφα. Ακολούθησαν ομιλίες από τους:
•    Νικόλαο Παπαδάκη – Γενικό Διευθυντή, Αργυρώ Βατσάκη – Ιστορικό, Χαρά Αποστολάκη  – Αρχειονόμο/Βιβλιοθηκονόμο του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.
•    Ευάγγελο Χρυσό, Γενικό Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
•    Ελένη Γαρδίκα – Κατσιαδάκη, Διευθύντρια KEINE Ακαδημίας Αθηνών, Επιστημονική Σύμβουλο Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
•    Παντελή Βιρβιδάκη, Γενικό Διευθυντή Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης».
•    Ευρυδίκη Αμπατζή, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Ελληνικού Κοινοβουλίου.
•    Εύη Σαχίνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
•    Μαριέττα Μινώτου, Υπεύθυνη Ιστορικού Αρχείου Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής».
•    Νίκο Παπανδρέου, Γραμματέα Ιδρύματος «Ανδρέα Γ. Παπανδρέου».
•    Κατερίνα Βαρελά, Γραμματέα Δ.Σ. Πνευματικού Ιδρύματος Γεωργίου Παπανδρέου.
•    Νίκο Θέμελη, Συγγραφέα, Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Σημίτης».
και άλλους.

Συμπόσιο "Βενιζέλος και πολιτισμός" και έκθεση γλυπτών του Γιάννη Παππά (Αθήνα, 20-22.11.2008)
Συνέδριο "Ελευθέριος Βενιζέλος και Κύπρος" (Λευκωσία Κύπρου, 15-16.04.2005)


Μετάβαση στο περιεχόμενο