1919: Η Σύνοδος Ειρήνης του Παρισιού μέσα από το πρίσμα των γαλλοελληνικών σχέσεων των αρχών του 20ού αιώνα, Γαλλική Σχολή Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2022.

1919: Η Σύνοδος Ειρήνης του Παρισιού μέσα από το πρίσμα των γαλλοελληνικών σχέσεων των αρχών του 20ού αιώνα, Γαλλική Σχολή Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2022.

Το 1919 ήταν για όλη την ανθρωπότητα ένα καθοριστικό έτος. Η Σύνοδος Ειρήνης του Παρισιού σηματοδοτούσε τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και δημιουργούσε ένα νέο πολιτικό τοπίο μέσα στη διάλυση που είχε επιφέρει ο πόλεμος. Όλα τα κράτη που είχαν εμπλακεί στον πόλεμο, νικητές και ηττημένοι, είχαν υποστεί τις οδυνηρές συνέπειές του και, μπροστά στις νέες συνθήκες, επανακαθόριζαν τις προτεραιότητές τους. Στο βιβλίο, με αφορμή τη Σύνοδο Ειρήνης, διερευνώνται οι γαλλοελληνικές σχέσεις κατά την πρώτη εικοσαετία του 20ού αιώνα, με έμφαση στις σχέσεις των δύο χωρών κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στον ιδιαίτερο δεσμό του Ελευθερίου Βενιζέλου με τη Γαλλία, στις διμερείς οικονομικές συναλλαγές και στον ρόλο τους στην ανάπτυξη της Ελλάδας, στις γαλλικές επιρροές στη διαμόρφωση θεσμών και στη νομοθεσία, καθώς και στις ελληνογαλλικές πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις και διαμεσολαβήσεις.

Παν. Κ. Τσούκας – Μιχ. Τσαπόγας (επιμ.), Εννέα δεκαετίες Συμβούλιο της Επικρατείας: οι οραματισμοί του Ελευθερίου Βενιζέλου και η εξέλιξη του θεσμού στη διαδρομή του χρόνου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - εκδόσεις Πατάκη, 2023.
Η ελληνοαρμενική συναδέλφωση (1919), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Χανιά 2022.


Μετάβαση στο περιεχόμενο