«Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες:Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις» 

«Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες:Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις» 

Έργο «Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες: Προβολή της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εποχής του στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις» (Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση 19).

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Συνεργαζόμενος φορέαςΜουσείο Μπενάκη.
Συνοπτική περιγραφή έργου: Πρόκειται για την τεκμηρίωση των αρχειακών συλλογών: i. Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης, ii. Τάσος Κεραμειανίδης, iii. Σοφοκλής Βενιζέλος και iv. Ελευθέριος Βενιζέλος – Κατάλοιπα Μαρίκας Βενιζέλου των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Ως προς το περιεχόμενό τους οι συλλογές περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες και είδη τεκμηρίων, κυρίως επιστολές, αναφορές, εκθέσεις, εφημερίδες, καταλόγους, πίνακες και χάρτες της περιόδου 1886-1964. Επίσης, πραγματοποιήθηκε και η τεκμηρίωση τμήματος της μουσειακής συλλογής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και των προσωπικών αντικειμένων του Ελευθερίου Βενιζέλου, τα οποία βρίσκονται στην Οικία-Μουσείο Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων.

«Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση προσωπικού αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ανάδειξη και προβολή ψηφιακού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου» 
Ψηφιακά Μνημεία και Tεκμήρια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο


Μετάβαση στο περιεχόμενο