Ένας δυναμικός οργανισμός, σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό, την έρευνα και την εκπαίδευση με άξονα τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την εποχή του

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Σπάνιες εκδόσεις, τμήμα της προσωπικής βιβλιοθήκης του Βενιζέλου και τρέχουσα βιβλιογραφία που καλύπτει την περίοδο από τα μέσα του 19ου αι. μέχρι σήμερα.

Ψηφιακό Αρχείο

Ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο 80.000 τεκμηρίων για τον Βενιζέλο και την ιστορία της περιόδου από τα μέσα του 19ου έως τα μέσα του 20ού αι.

Μετάβαση στο περιεχόμενο